czwartek, 26 listopada 2009

Wpływ warunków biogeograficznych na rozwój człowieka

Człowieka kształtują cechy dziedziczne i warunki, w których wyrasta. Innym znaczącym czynnikiem jest styl życia.

Najmniejszy wpływ na nasze zdrowie ma medycyna, pomimo że uważa się powszechnie, że medycyna jest pomocna na wszystko. Lekarze jednak podkreślają, że medycyna działa tylko w skrajnych przypadkach, gdzie organizm sobie nie poradzi. Jest jeszcze bioenergoterapia, która wywodzi się z energii, znajdującej się w każdych organizmach żywych (promieniowanie o dużym natężeniu). Każdy z nas ma jakieś biopole o różnym natężeniu. Są ludzie, którzy za pomocą biopola, potrafią wyleczyć dolegliwości drugiego człowieka. Bioenergoterapia wykorzystywana jest tam, gdzie medycyna sobie nie radzi.

Czynniki środowiskowe (biogeograficzne), czyli budowa i oddziaływanie na nasze organizmy. Do czynników tych zaliczają się :
 • zasoby wody i skład powietrza (świat nieożywiony). Woda jest podstawowym pokarmem dla naszego organizmu. Zasoby mineralne w glebie, również odgrywają istotny wpływ. Jeśli rośliny pobierają te zasoby mineralne to przedostają się one do naszych organizmów, poprzez zjedzenie roślin.
 • organizmy, z którymi człowiek się styka. Są to wirusy, bakterie, rośliny i zwierzęta. Wirusy potrafią być w stanie uśpienia (oczekiwania) do czasu, gdy znajdą się w ciepłym i wilgotnym klimacie z odpowiednimi składnikami (nasz organizm). Natomiast bakterie mogą mieć zarówno korzystny, jak i niekorzystny wpływ na nasz organizm; Rośliny rosną w różnych strefach klimatycznych (przykład kukurydza kontra zboże). Dostarczają nam pożywienia, surowców, leków, ale potrafią też być trujące. Należy uważać na takie rośliny jeśli chodzi o dzieci, gdyż dzieci są bardzo ciekawskie; Zwierzęta dostarczają nam mięsa i skór. Jednak są takie organizmy, które są przyczyną chorób (np. owsiki, glista ludzka, tasiemiec, włośnica).Towarzyszą nam szczury, myszy, wszy, pchły itd., które mogą przenosić te niekorzystne dla nas organizmy.
 • ukształtowanie terenu, czyli kwestia gdzie człowieka mieszka. Ma to wpływ na nasze przyzwyczajenie do warunków klimatycznych. W terenach górskich, udowodniono że ludzie żyją dłużej, jednak nie wiadomo do końca, jakie czynniki za to odpowiadają. Takim czynnikiem może być tryb życia pasterskiego, który wymusza dużą ilość pracy (wysiłek fizyczny, ruch). Jednak pasterze pracują w sposób umiarkowany. Ruch jest potrzebny w każdym wieku, ale musi on być umiarkowany, co potwierdzają badacze; Ukształtowanie terenu ma na tyle wpływów, że występuje na nim różnorodna zawartość tlenu. W terenach górski, tego tlenu jest mniej, co decyduje o tym, że ludzie tam żyjący, mają więcej krwinek czerwonych i hemoglobiny.
 • klimat jest to stan średni czynników metrologicznych na jakimś obszarze, powstający cyklicznie co roku, w przeciągu długiego okresu czasu. Obszar ten musi być duży (np. Europa Środkowa). Klimat nie zmienia się szybko. Może występować surowsza zima co kilka lat, ale nie oznacza to zmiany klimatu. Zmiany klimatu należy badać na przełomie setek i tysięcy lat. Człowiek nie ma wpływu na zmiany klimatyczne. Wpływ klimatu jest bezsporny i działa w długim okresie czasu. Kształtowanie się człowieka też wymaga czasu. Jest jeszcze pojęcie mikroklimatu, czyli mniejszej przestrzeni (np. pokój). Kolejny termin to pogoda, czyli krótkotrwały stan czynników metrologicznych na danym obszarze. Pogoda i mikroklimat wpływają na nasza senność i koncentrację. Rasa żółta i czarna powstała w skrajnych warunkach klimatycznych.
 • czynniki cywilizacyjne. Cywilizacja jest wytworem ludzi żyjących w określonym czasie na danym terenie. W współczesnej cywilizacji istnieją trzy źródła zagrożeń cywilizacyjnych :
  • urbanizacja
  • industrializacja
  • motoryzacja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz