poniedziałek, 9 listopada 2009

Teoria ewolucji

Twórcą teorii ewolucji jest Karol Darwin.

Teoria ewolucji zburzyła wówczas panujący pogląd kreacjonizmu. W XIX wieku ludzie znajdowali już ślady kopalniane z prostymi organizmami. W roku 1831 admiralizacja Brytyjska, wysłała okręt Beagle (1831 – 1836), na którym Karol Darwin otrzymał posadę przyrodnika. Prowadził on bardzo skrupulatne notatki i stworzył ogromne zbiory skał, wyprawianych skórek zwierząt, sporządzał rysunki. W roku 1859, Darwin wydał książkę „O powstaniu gatunków doboru naturalnego” i później kolejną „O pochodzeniu człowieka”. Ten proces Darwin nazwał procesem ewolucji.

Cechy ewolucji :
 • proces długotrwały, wyrażony w milionach lat
 • zmiany są niewielkie, jednostajne
 • tępo przemian jest silniejsze w środowisku lądowym
 • w czasie przemian ewolucyjnych, powstają nowe gatunki. Cechą, która decyduje o przeżyciu jest ubarwienie, adekwatne do klimatu.
 • organizmy, które są nieprzystosowane wymierają. Pozostały te osobniki, które zdołały się zmienić
 • ewolucja jest przypadkowa. Nie ma z góry określonego planu. W grupie osobników, występują różnice w cechach. Nowe cechy pojawiają się przypadkowo.
 • ewolucja jest nieodwracalna. Nie wraca do tego co było.
 • wszystkie obecne organizmy, są ze sobą spokrewnione, gdyż mieliśmy bardzo dawnego przodka.


Dowody ewolucji :
 • bezpośrednie ; dowody kopalniane (skamieniałości)
  • odciski kształtów
  • formy przejściowe. Organizmy mające cechy pośrednie pomiędzy grupami organizmów.
  • żywe skamieniałości, organizmy które żyją.
 • dowody pośrednie (anatomiczne)
  • zmiany w etapie ewolucji serca. Widać usprawnienia w etapie ewolucji.
  • narządy szczątkowe (np. ząb mądrości), nadmierne owłosienie u niektórych mężczyzn.
  • wyrostek robaczkowy, który niegdyś służył do strawienia surowych roślin, dziś jest bezużyteczny.
  • kręgi ogonowe.
 • dowody embriologiczne
  • rozwój osobniczy jest powtórzeniem rozwoju rodowego.


Płazy żyją w środowisku wodno lądowym (żaba).

Gady to zwierzęta typowo lądowe (węże, krokodyle), składające jaja na lądzie. Zapłodnienie jest wewnętrzne.

Ssaki – zapłodnienie wewnętrzne, ale zapłodniona komórka nie zostaje wydana na zewnątrz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz