poniedziałek, 9 listopada 2009

Jak powstało życie na Ziemi ?

3,5 mld lat temu, zaczęły tworzyć się planety. Przez kolejne miliony lat (ok. 1,5 mld lat temu) powstały warunki, które umożliwiły narodzenie się życia na ziemi.

Ziemia stygła przez 3,5 mld lat i powstała skorupa ziemska. W momencie kiedy ziemia ostygła do temperatury 100 stopni Celsjusza, woda zaczęła się skraplać i wypełniać nierówności ziemi. I tak powstał praocean.

Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem większości składników. Rozpuszczalnik ten zetknął się ze skorupą ziemską, która zaczęła się rozpuszczać. Związki te zaczęły się łączyć ze sobą, tworząc nowe, coraz to bardziej złożone związki nieorganiczne (przyroda nieożywiona). Nastepnie związki te, przekształciły się w drobnocząsteczkowe związki organiczne, zbudowane z białek, zawierających aminokwasy. Z połączenia większości aminokwasów tworzyły się proste złożone organiczne, a z nich proste organizmy jednokierunkowe.

Wielocząsteczkowe związki organiczne, dawały początek organizmów jednokomórkowych. Były to organizmy cudzożywne, w których większy zjadał mniejszego (żywienie się kosztem innego organizmu). Dopiero później pojawiły się organizmy samożywne.

EWOLUCJA – powolne zmiany
REWOLUCJA – szybkie zmiany (zmiany gwałtowne)

W przyrodzie mamy do czynienia z procesami długofalowymi.Około 3 mld lat temu, tworzyły się pokłady z sinicami, które nazywamy strombolitami. Sinice są orgazmami cudzożywnymi, powstałymi ze związków chemicznych. Poniższy rysunek, jest eksperymentem, wykonanym w 1953 roku przez Heralda Krey i Stanleya Millera, który jest dowodem przedstawionej ewolucji.Dodatkowym czynnikiem powstania życia jest promieniowanie kosmiczne.

Z powyższego testu. Po kilku dniach stwierdzono, że w skroplinach powstały proteiny, aminokwasy, nukleoproteiny. Zatem udowodniono, że model powstania życia na Ziemi głoszony przez radzieckiego uczonego Opalina, mógł zajść i w ten sposób doprowadzić do życia na Ziemi.

Drugi pogląd powstania życia to kreacjonizm, który dotyczy tworzenia świata w poglądzie religijnym. Zakłada on, że człowiek i cały świat, zostały stworzone przez Boga (Bogów). Akt twórczy był pojedynczy i w tym pojęciu świat jest niezmienny.

Teoria ewolucji przeczy poglądom kreacjonizmu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz