czwartek, 26 listopada 2009

Czynniki cywilizacyjne

Urbanizacja. Wcześniejsze cywilizacje były związane z trybem wędrownym. Z chwilą gdy człowiek nauczył się uprawiać ziemię i hodować zwierzynę, tryb zmienił się na osiadły. Na początku powstały klimaty wiejskie, a wraz z rozwojem handlu osady i w końcu miasta. Urbanizacja wiąże się z rozwojem miast. Ludzie grodząc się murami mieli ochronę, ale jednocześnie ograniczała się przestrzeń życiowa. Gdy ludzie zaczęli budować się poza murami, miasta mocno się rozrosły, na olbrzymie obszary.

Industrializacja, oznacza uprzemysłowienie. Rozpoczęło się ono w XIX wieku, gdy wynaleziono maszynę parową. Wydajność wzrosła nierównomiernie. Jednak do obsługi tych urządzeń, potrzebni byli ludzie. Industrializacja wymusza problemy motoryzacyjne.

Motoryzacja. Pomimo, ze ułatwia życie, to prowadzi do zanieczyszczeń powietrza, którym oddychamy.

Problemy związane z zagrożeniami cywilizacyjnymi :
  • przeludnienie jest idealnym miejscem dla wirusów
  • trudności z zaopatrzeniem w wodę i żywność
  • doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków
  • śmieci
  • farby, rozpuszczalniki, lakiery, środki farmaceutyczne. Mogą one wywoływać szkodliwy wpływ na nasz organizm. Kleje niekiedy wykorzystywane są przez młodzież jako środek narkotyczny. Środki farmaceutyczne powodują zburzenia narządów. Używane w dużych ilościach powodują zgon.
  • hałasy i wibracje. Jeśli jesteśmy poddani na długi okres, to powoduje to bezsenność i niepokój. We wszystkich zawodach, gdzie występują wysokie wibracje, uważa się je za warunki szczególne. Obsługa techniczna i muzycy, po kilku latach pracy mają problemy ze słuchem.
  • odpady przemysłowe, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin. Odpady te mogą być trujące, wywołujące choroby na wskutek zatrucia (np. związki rtęci). Środki ochrony roślin dostają się do gleby, z gleby do wody, z wody do roślin, a z roślin do naszych organizmów i zatrzymują się w wątrobie. Dlatego też należy stosować, tylko i wyłącznie bezpieczne środki.
  • warunki (czynniki) bytowe. Warunki bytowe, zależą od wysokości zarobku na członka rodziny. Drugim czynnikiem jest wykształcenie i pozycja społeczna rodziców. Jeżeli pieniędzy jest mało, to przeznacza się je na przeżycie. Jeśli jest ich więcej to wkracza drugi status : wykształcenie, potrzeby kulturowe, wycieczki itd. Takie nawyki przenoszone są na dzieci. Jeśli pieniędzy brakuje na podstawy (złe warunki bytowe), dziecko może mieć słaby rozwój mięśni i kości. Na tym tle może mieć wady postawy. Jeśli dzieje się to we wczesnym dzieciństwie, to następuje późne wyżynanie zębów oraz późne dojrzewanie (organizm przystosowuje się do warunków), gorsza sprawność ruchowa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz