poniedziałek, 9 listopada 2009

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - wprowadzenie

BIOS – życie

LOGOS – nauka

BIOLOGIA – nauka o życiu, żywych organizmach, odżywianiu i rozmnażaniu.

MEDYCZNE – informacje o zdrowiu.
 • oddychanie, wydalanie, przemiana materii.
  Tlen jest potrzebny do zapewnienia tkanką składnika energetycznego. Tlen łącząc się z innymi składnikami pokarmowymi, tworzy energię. Paliwem dla organizmu jest jedzenie, zaś tlen jest tym elementem, który odpowiada za jego spalanie. Elementem zbędnym jest dwutlenek węgla i woda, które są wydalane z organizmu. Woda wydalana jest przez układ moczowy, skórę i układ oddechowy (para z ust).
 • rozmnażanie – chęć zapewnienia dalszego gatunku.

3 grupy organizmów żywych (taką terminologię, zwykło się używać, pomimo że w świecie jest więcej grup)
 • zwierzęta
 • rośliny
 • grzyby
 • glony
 • bakterie
 • wirusy (świat ożywiony i nieożywiony)
 • rozwój – przekształcenie, zmiany jakościowe
 • wychowanie – proces złożony, ukształtowanie nowych cech wychowanka, aby przygotować go do życia w społeczeństwie.


Książki (Biblioteki pedagogiczne)
1. Prof. Jaczewski Andrzej (red), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju dzieci i młodzieży
2. Wolański Napoleon, Rozwój biologiczny człowieka
3. Doleżych B. Łaszczyca P. (red), Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej
4. Wiśniewski Henryk, Biologia z higieną i ochroną środowiska (podręcznik LO)
5. Aleksandra R., Mały atlas anatomiczny człowieka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz